Порівняння
Побажання
Кошик

Конфіденційність і захист персональних даних клієнта

Згода на збір та обробку персональних данихі повідомлення про права згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., № 2297-VI

 1. Клієнт (далі - Користувач) зобов'язується надати ФОП Пескова Г.М (далі - Власник) правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих у реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані при необхідності. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Власника є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або не точна, Власник має право призупинити або скасувати реєстрацію, або повністю відмовити Користувачу в подальшому оформленні замовлення.
 2. Користувач підтверджує, що, діючи своєю волею і в своєму інтересі, дає згоду на обробку своїх персональних даних, наданих Власнику, з вигодою для своєї ідентифікації.
 3. Персональні дані Користувача, надані Власнику при його реєстрації відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, не підлягають передачі третім особам без письмового дозволу Користувача, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством, або на підставі судових рішень країни перебування Користувача або особам визначених у пункті 11 даної Згоди.
 4. Одночасно, Користувач надає згоду постачальнику електронних комунікаційних послуг мобільного зв’язку, за абонентським номером якого він отримує такі послуги, на передачу Власнику інформації про надані електронні комунікаційні послуги виключно з метою визначеною в пунктах 5 та 8 даної Згоди.
 5. Власник використовує персональну інформацію тільки:
  • для реєстрації Користувача на сайті інтернет-магазину;
  • для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем і його ідентифікації;
  • для оцінки та аналізу роботи інтернет-магазину;
  • для визначення можливості участі Користувача в акціях, що проводяться Власником.
  • для комунікацій рекламно-інформаційного характеру.
 6. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації даного інтернет-сайту «Я згоден із збиранням та використанням моїх персональних даних» Користувач - суб'єкт персональних даних надає ФОП Пескова Г.М свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних згідно до нижчезазначених умов.
 7. Дана Згода дійсна для використання персональних даних Користувача для інтернет-сайту https://bestmodels.ua/ і надано її ФОП Пескова Г.М відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VI . Користувач, як користувач інтернет-сайту https://bestmodels.ua/, надає свою згоду ФОП Пескова Г.М на обробку, використання та зберігання персональних даних Користувача в картотеках та / або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних «Контрагенти та клієнти», власником якої є ФОП Пескова Г.М (далі - Власник) і яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Cадова, 16
 8. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації даного інтернет-сайту «Я згоден із збиранням та використанням моїх персональних даних», Користувач підтверджує, що повідомлений і згодний з наступним:
  • Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, відправка інформаційних матеріалів за передплатою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, отримання заявок на проведення ремонту товару, залишення відгуків щодо отриманих товарів/послуг Власника, для реєстрації в програмі знижок Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника).
  • Під час користування інтернет-сайтом Власник здійснює збір та обробку персональних даних Користувача, пов'язаних з ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням пароля, відправкою інформаційних матеріалів за передплатою Користувача, відповідями на запити та листи Користувача, отриманням заявок на проведення ремонту товарів, залишенням відгуків щодо отриманих товарів/послуг Власника, для реєстрації в програмі знижок Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника, серед яких можуть бути наступні персональні дані:
   1. прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, дата народження;
   2. Персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційних форм на інтернет-сайті, а так само в процесі користування інтернет-сайтом:
   3. файли cookie;
   4. ір-адреси;
   5. параметри і настройки інтернет-браузерів;
   6. абонентський номер для отримання послуг мобільного зв’язку.
 9. Під обробкою персональних даних розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, (в тому числі, передачу третім особам) знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними.
 10. Користувач зобов'язаний при зміні своїх персональних даних надавати Власнику у найкоротший термін уточнену інформацію.
 11. Власник включає дані Користувача в базу персональних даних «Контрагенти та клієнти» з моменту, коли Користувач вперше надає (надсилає) свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сторінці Власника.
 12. Власник використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншим даними; для проведення статистичних досліджень; іншими способами.
 13. Власник бази даних не передає персональні дані третім особам без попередньої згоди Користувача. Власник бази даних не отримує згоду суб'єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 14. Під час користування Користувачем інтернет-сайтом можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, позначені в підпункті 8. даної Згоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  1. Системи збору статистики відвідувань інтернет-сайту (наприклад, Google Analytics та інші);
  2. Соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і інші);
  3. інші ресурси;
 15. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме:
  • знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;
  • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних, в тому числі через інтерфейс вищевказаних сайтів;
  • отримувати не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а так само одержувати вміст його персональних даних, які зберігаються.
  • пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням про обробку своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
  • пред'являти вмотивовану вимогу зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником даної бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи не є достовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а так само на захист від надання відомостей, які не є достовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
  • вносити поправки щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 16. Обробка персональних даних здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Cадова, 16
 17. Власник приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка даних здійснюється на обладнанні, яке знаходиться в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.
 18. Користувач надає згоду на передачу персональних даних третім особам, а саме постачальнику послуг мобільного зв’язку, за абонентським номером якого він отримує такі послуги, виключно для досягнення цілей визначених у пункті 5 та 8 даної Згоди.
 19. Ввівши на сторінці реєстрації свої персональні дані і натиснувши "Зареєструватися", Користувач також підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а так само про осіб, яким його дані передаються для виконання вищевказаної мети.

Інформація про продавця

 • Повне найменування компанії: Фізична особа-підприємець Пескова Ганна Михайлівна.
 • Місцезнаходження/реєстрації: м. Одеса, вул. Cадова, 16
 • Код ЄДР: 3461803289

Безпечне використання та зберігання продукції

Умови безпечного використання та зберігання продукції вказуються в інструкціях до товару, які передбачені діючим законодавством.

Інструкція є основним документом, в якому вказані:

 • правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
 • термін придатності товару;
 • відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.